Regulamin oraz polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 
 1. Stronami umowy sprzedaży w zawartej poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.pluskakao.pl są:
  • Konrad Gąska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLUSCACAO LTD, pod adresem wykonywania działalności w 5b Medina Road SOUTHAMPTON, SO15 5QL United Kingdom, telefon kontaktowy: 792 996 926 zwany dalej Sprzedającym oraz
  • każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem/Klientem.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz
płatności w systemie PayPal
 
3. Koszty dostawy: 
Paczką w Ruchu- 0 zł; 
Poczta Polska Paczka 48- 12,99 zł
 

§ 2. Polityka prywatności

.
1. Sprzedający, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej
wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 
2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest: Konrad Gąska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLUSCACAO LTD, telefon kontaktowy: 792 996 926, adres e-mail: sklepkakao@gmail.com
 
3. Klient ma możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
 
4.Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz do ich należytego zabezpieczenia.
 
5.Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.
 
6.Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie
Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie
informacji marketingowych.
 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z
obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia
przez Państwa zgody.
 
8.Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania
od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 
9. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres
administratora danych.
 
10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 
11. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.
 
12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególości RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 

§ 3. Regulamin

 
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w
terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014
r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
towaru w terminie czternastu dni.
 
2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 
3. Klient zgłasza reklamację drogą mailową na adres: sklepkakao@gmail.com
Sklep zobowiązuje się przyjąć reklamację w okresie do dwóch tygodni od daty zakupu towaru.
 

§ 4. Polityka Cookies

 
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies
mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– marketingowych (remarketing)
– określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google,
– zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 
3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która
uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji,
korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL