Idea +KAKAO

Za inicjatywą +KAKAO stoi idea:

szerzenia KULTURY związanej z duchem tej roślny.         Poza aspektem dystrybucyjnym odnajdziesz tu głębię  w możliwości eksplorowania sztuki oddanej Życiu, Prawdzie i Naturze. 

Kolejnym istotnym elementem projektu są cykliczne spotkania- Mantra +KAKAO, łączące miłośników tego trunku, tworzące przestrzeń do dzielenia doświadczeń w duchu jedności i zrozumienia ( w kręgu).

Dołącz do idei +KAKAO!

Z wyrazami szacunku,

Konrad Gąska